hamer

Verduistering

Artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht:

Verduistering:
Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer