hamer

Inbeslagneming bij aanhouding

Artikel 95 van het Wetboek van Strafvordering:

Inbeslagneming bij aanhouding:
Lid 1 hij die de verdachte aanhoudt of staande houdt, kan voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, door dezen met zich gevoerd, in beslag nemen

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer