brandweer gedraaid

Voor de brandweer hebben wij twee
soorten agressie trainingen ontwikkeld.

Brandweer

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat ongeveer 50% van alle brandweermensen met agressie te maken hebben gehad. Mensen in de repressieve dienst worden vaker met geweld geconfronteerd dan preventiemedewer-
kers (30%). Bevelvoerders en OVD’s krijgen vaker met agressie te maken dan manschappen doordat zij vaker
een bemiddelende rol hebben.
Vrijwilligers krijgen minder met agressie te maken, maar dit geeft uiteraard geen garanties.
Agressie varieert van fysiek geweld, intimidatie (vooral preventiemedewerkers i.v.m. commerciële belangen)
en verbale agressie (schelden).
Brandweermensen melden zich bijna niet ziek na een incident waarbij er sprake is van agressie. Agressie kan leiden tot onveiligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag, psychische problemen en ziekteverzuim.
De nazorg bij geweldsincidenten door collega’s en chef is voldoende. Veiligheid regio’s nemen agressie serieus
en hebben hun beleid hierop afgestemd.
Van het geweld wordt nauwelijks aangifte bij de politie gedaan, waardoor er voor de daders vrijwel geen gevolgen zijn.
Mensen die een agressietraining hebben gevolgd worden minder snel slachtoffer van agressie en geweld,
omdat zij geleerd hebben om hier mee om te gaan. Tevens voelen zij zich zelfverzekerder en stralen dit ook uit.

Omdat er een verschil is in werkzaamheden en de brandweer met verschillende soorten agressie geconfronteerd kan worden hebben wij, speciaal voor de brandweer twee agressietrainingen ontwikkeld. Wij hebben een
training voor repressie- en een voor preventiemedewerkers.

Voor al onze trainingen geldt:
Voorafgaand aan elke training vindt een uitgebreid intakegesprek plaats zodat we elkaars verwachtingen kunnen uitspreken en tot een kwalitatief goede training kunnen komen.
Aan het begin van de training scheppen wij een veilig klimaat waarbij ervaringen en dilemma’s gedeeld kunnen worden. Tevens oefenen wij het omgaan met agressief gedrag, waarbij de mogelijkheid aanwezig is om ook gebruik te maken van acteurs.
Omdat we de agressor niet kunnen veranderen maar wel kunnen beïnvloeden zijn de trainingen vooral gericht
op het eigen handelen. Desgewenst kunnen wij ook enkele simpele zelfverdedigingstechnieken aanleren.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer