ment_change

Succes is bewust omgaan met je
sterke en minder sterke kanten

Coaching

Individuele coaching:
Als coach geven we je kennis, inzicht en ervaring zodat je kunt groeien. Je sterke punten maken we nog sterker
en je belemmeringen halen we weg. Je leert belangrijke onderdelen van je leven beter, leuker en effectiever
te doen. Je werkt aan je eigen leerpunten en omdat het oog zichzelf niet ziet, benoem ik je blinde  vlekken zodat je hiervan bewust bent  en deze kan aanpassen.
We werken onder andere volgens het hoofd -, hart – en handen principe. Ik geef je inzicht in je situatie (hoofd) en vervolgens wordt je verlangen / motivatie (hart) aangesproken om het anders te doen (handen).

Teamcoaching:
Onze teamcoach helpt een team of groep om effectief samen te werken en doelen te realiseren. Uitgangspunt
is het creëren van een goede feedbackcultuur binnen het team en het ontwikkelen van competenties zodat doelen worden bereikt.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer