ment_menspuzzel

Vergeet jezelf niet te groeten
als je jezelf weer eens voorbij loopt

De menselijke Bermudadriehoek

De Bermudadriehoek is het gebied tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico en bekend geworden
door de mysterieuze verdwijning van schepen en vliegtuigen. Er worden meldingen gemaakt van storingen in apparatuur en op hol geslagen kompassen. Ook Christoffel Columbus scheen hier al last van te hebben. Zo
wordt in zijn logboek melding gemaakt van een kompasnaald, dat naar het noordwesten afweek.
Sommigen schrijven deze verdwijningen toe aan bovennatuurlijke eigenschappen en vanzelfsprekend zijn er altijd theorieën over ingrijpen door buitenaardse levensvormen.
Wetenschappelijk zijn er ook een aantal verklaringen hoewel er geen eenduidige theorie is. Een gebied dat rijkelijk bevaren wordt, heeft een hogere kans op ongelukken. Het aardmagnetisme schijnt er anders te zijn
maar ook golfstromen evenals stormen worden als reden genoemd. Ook is er een theorie over grote hoeveel-
heden ontsnappend methaan uit de bodem, dat naar de oppervlakte stijgt en zo schepen meesleurt. De draagkracht van water neemt door methaan namelijk af. Al met al weten we het (nog) niet.
Wel blijkt dat de mysterieuze eigenschappen van de Bermudadriehoek ook voorkomt in het geheugen van vele mensen. Zo schijnen mensen die veel weten ook veel te vergeten, vergeet men meer als het langer geleden is
en schijnt ouderdom ook mee te spelen. Dit laatste acht ik hoogst onwaarschijnlijk maar word vermoedelijk veroorzaakt door mijn licht oplopende leeftijd. Er is zelfs een genie die een vergeetcurve ontwikkeld heeft. Kennelijk is er dus echt sprake van een vergeetwetenschap. Een andere vorm van vergeten is het geïnstrueerde vergeten. Een groep mensen is verteld, dat zij een lijst met woorden uit het hoofd moesten leren. Direct hierna werd de helft van deze groep vertelt dat zij deze woorden niet meer hoefden te onthouden. Bij een andere doelgroep werd dit laatste niet vertelt. U raadt het verschil al.
Er zijn tal van technieken om vergeetachtigheid te voorkomen. De ouderwetse knoop in de zakdoek is een bewezen methode net als het bijhouden van een agenda. De beste manier is echter een leerervaring die een grote schok teweegbrengt, zoals “Loesje” ons als wist te vertellen.
“De beste manier om de verjaardag van je partner te onthouden, is door deze een keer te vergeten”.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden