ment_bert

Wij nemen uw privacy zeer serieus
en gaan hier dus zorgvuldig mee om

Disclaimer en privacy

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Mentaal
Sterker te verstrekken. De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan
zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Mentaal Sterker kan niet instaan voor
absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

Mentaal Sterker sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard
dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website. Informatie
op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf
verkregen schriftelijke toestemming van Mentaal Sterker.

Door Mentaal Sterker per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Wij staan niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst
ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprake-
lijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Voor de inhoud van die sites kan Mentaal
Sterker niet aansprakelijk gehouden worden. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de
copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen
dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Alle eigendomsrechten van informatie en beeldmerken zijn voorbehouden aan Mentaal Sterker. Het is niet
toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mentaal Sterker informatie over te nemen.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden