Wij nemen uw privacy zeer serieus
en gaan hier dus zorgvuldig mee om

Privacy
Mentaal Sterker neemt de privacy van haar klanten heel serieus. We geloven in het principe dat bij onze klanten duidelijkheid moet bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.
Een goede relatie met onze klanten op basis van vertrouwen, is volgens ons niet alleen een kwestie van goede manieren, maar ook van behoorlijk zaken doen.

Disclaimer
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden informatie over Mentaal Sterker te verstrekken.
De desbetreffende informatie wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Mentaal Sterker kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer