ment_imposs

Laat een ander ....
niet voor je denken

Een waarheid als een zeemeermin.

In de Odyssee van Homerus werd er al over zeemeerminnen gesproken. Half vis en half vrouw, met een goed geproportioneerd bovenlichaam, lange fluwelen haren en een betoverende stem. De sirenes deden menig mannenhart sneller slaan. Totaal onder de indruk konden de weerloze mannen niets anders doen, dan zich in
de zee storten en zo op tragische wijze het leven te laten. Slim als Odyssee was, beval hij zijn mannen de
oren dicht te stoppen en zich aan de mast vast te binden. Ook in de middeleeuwen werden er door zeelieden zeemeerminnen gespot. De mens zou de mens niet zijn als verhalen over de meerminnen net als de Yeti, het monster van Loch Ness, Bigfoot en marsmannetjes bleven terugkomen.
Zo zagen Japanse soldaten in 1943 voor de kust van de Kei-eilanden meerdere zeemeerminnen. Omdat de evolutie kennelijk niet stil had gestaan hadden de visvrouwen nu een roze huid, stekels op hun hoofd en karperachtige monden. In het Westen werden deze overgebrachte mummies niet geloofwaardig geacht. Niet omdat ze het verhaal niet geloofden maar omdat ze niet beeldschoon genoeg waren om bij onze fantasieën
te passen.
Vreemd genoeg zijn er weinig verhalen over zeemeermannen. Het kan zijn dat deze een zeldzaamheid waren
en de meerminnen daarom mannen nodig hadden maar het kan ook zijn dat de overwegend mannelijke zeelieden een duidelijke seksuele voorkeur hadden.
De laatste jaren zijn er geen meerminnen meer gezien. Dit kan natuurlijk tal van redenen hebben. De meerminnen zijn door invloeden van de mens net als de dodo uitgestorven. Een andere optie is dat de meerminnen nooit bestaan hebben. Toch opvallend als je bedenkt hoeveel zeelieden doodsangsten hebben uitgestaan door deze zogenaamde “waarheden”. Helaas is de geschiedenis doorspekt van zulke “waarheden”. Zo konden zorgvuldige geselecteerde wetenschappers door “overduidelijke” aanwijzingen en “bewijzen” nauwkeurig beoordelen wie een heks was en wie niet. Het resultaat hiervan is ons bekend en heeft duizenden mensen de dood gekost.
Helaas bleven dit soort zaken maar doorgaan. Onder het mom van wij brengen het geloof en weten wat goed voor jullie is, hebben we nagenoeg alle indianen in geheel Amerika uitgeroeid. Ook Australië werd dit lot niet bespaard. De onze bekende Hitler wist helaas ook zijn landgenoten een rechtvaardige zaak voor te spiegelen.
In de hedendaagse geschiedenis en zelfs tot op dag van vandaag gebeuren deze dingen nog. Zo waren er talloze bewijzen van massavernietigingswapens in Irak, die een serieuze bedreiging waren voor de Westerse beschaving. In deze overtuiging en omdat belangrijke leiders deze “wetenschap” verkondigden, namen we aan dat dit waar was en vonden we dit een rechtvaardiging voor een oorlog. Vele doden later blijkt dat deze wapens nooit hebben bestaan.
Tegenwoordig zien we talloze bewijzen van misleiding bij directeuren van grote bedrijven en helaas ook politici die hun daden vergoeden. Om gas te winnen werden grote gaten in de bodem gemaakt, die absoluut noodzakelijk waren voor onze economie. Toen bleek dat deze gaten de grond deden schudden werd dit aanvankelijk hardnekkig ontkent. Gelukkig wordt dit nu opgelost door “vergoedingen” maar blijven we boren. Dit “kan” namelijk niet anders.
Diverse topdirecteuren van zowel profit als non-profit organisaties wilden ons doen geloven dat hun topsalarissen een echte noodzaak waren. Als er niet betaald werd zouden zij, die zo belangrijk waren voor
het Nederlandse bedrijfsleven en dus de staatskas, naar het buitenland vertrekken. Tot op heden is dit niet of nauwelijks gebeurd en als dit al gebeurd denk ik dat we dit van harte moeten toejuichen.

Gezien de geschiedenis lijkt het me wijs dat we ons behalve door politici en topdirecteuren vooral laten leiden door ons eigen GBV. Denk zelf na, ga niet klakkeloos af op wat er wordt gezegd, luister naar critici en gebruik
je GBV (Gezond Boeren Verstand) om te wikken en te wegen en eigen keuzes te maken.

Geloof niet alle verhalen over zeemeerminnen.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden