ment_handplantje

Na gedane arbeid,
is het goed rusten

Goddelijke wijsheid.

Ik laat me graag inspireren door filosofen, oosterse wijsheden en natuurlijk ook door Goddelijke lessen.
Hoewel deze laatste bij mij geen specifieke naam hoeft te hebben kunnen zijn lessen bijzonder inspirerend
zijn, zo ook het verhaal over het ontstaan van de wereld. God heeft de wereld in zes dagen geschapen en gebruikte de zevende dag als rustdag. Dit laatste deed hij uiteraard met een goede reden. Hij is immers niet voor niets God, want hij weet dat het na gedane arbeid goed is om te rusten. De betekenis van deze laatste
dag dreigen wij echter in het westen al snel te vergeten. Onze “geciviliseerde” maatschappij vraagt ons name-
lijk om actief te zijn, rijkdom en aanzien te vergaren, doelen te stellen en dus een haastig bestaan te leiden. Uitrusten is daarom al snel een symbool voor luiheid, is ongepast en daarom al bijna verwerpelijk. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft echter de wijsheid van God nog eens benadrukt door te bewijzen dat 70 à
80 procent van alle ziektes stress gerelateerd zijn. Om ziektes en de torenhoge ziektekosten te verminderen, lijkt het idee van de zevende dag me overigens een beter alternatief dan het verhogen van ziektekosten premies.

Ten tijde van de schepping wist God natuurlijk ook al dat de bevolking explosief zou groeien. Hij bedacht daar-
om een methode voor reducering van werkdruk, stress en dus een manier om zijn rustdag in ere te houden. Zo bedacht hij een aantal eisen waaraan de mens moest voldoen en kwam op het idee om ons armen, benen en hersenen te geven. Hij gaf ons armen om onze problemen vast te pakken. Het zijn immers onze problemen en niet die van een ander. Hij gaf ons benen zodat wij van onze problemen weg kunnen lopen, deze kunnen ontwijken of eigenlijk beter er naar toe kunnen lopen zodat wij ze zelfstandig met onze hersenen kunnen oplossen.
Pas als dit allemaal gedaan is en het probleem nog niet is opgelost, dan is hij er altijd nog.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden