ment_imposs

Problemen zijn er altijd
maar hoe ga je er mee om

Het Tibetaanse antwoord

Het leven gaat helaas niet altijd zoals wij willen. Tegenslagen komen vroeg of laat op ons pad. De Engelsen hebben hier een uitdrukking voor: ”Shit happens”. Ruim vertaalt betekent dit, dat we allen vroeg of laat getroffen worden door ellende. Deze ellende komt vaak met bergen tegelijk en helaas (of gelukkig maar) krijgt de één hier meer van dan de ander. Waar we ons vroeger konden laten bijstaan door hogere machten om het tij te keren, lijkt het nu alsof deze ons hebben verlaten en besloten hebben dat we onszelf maar moeten redden. Gemakshalve noemen we dit dan maar het lot, alsof hiermee alles verklaard is. Omdat shit niet te voorkomen is moeten we dus leren om er mee om te gaan. Dit gezegd hebbende realiseer ik me, dat dit gemakkelijk is gezegd maar in de praktijk lastig is uit te voeren.

De oude wijzen uit Tibet wisten ook al dat shit happens, hoewel zij dit anders noemden. Karma klinkt namelijk vriendelijker en het voordeel hiervan is dat je dit in een vorig leven zelf hebt veroorzaakt en hier dus zelf debet aan bent. Het dragen van je problemen wordt zo etHet op de of andere manier draaglijker. De oplossing van karma is erg simpel, je hebt de last maar te dragen. Het weten dat je het niet kunt veranderen vereist een gelatenheid en ook een soort berusting. Berusting maakt de pijn niet anders maar vechten tegen pijn zorgt voor lijden, en pijn en lijden maakt het nog zwaarder. Om het omgaan met problemen draaglijker te maken hebben de oude wijzen Tibetanen een spreekwoord bedacht. Hoewel al honderden jaren oud doet het geen afbreuk aan de kracht en de waarheid hiervan.

Als je een probleem hebt en je kunt hem oplossen, heb je geen probleem.
Als je een probleem hebt en je kan hem niet oplossen, heb je ook geen probleem. Je kan hem immers oplossen.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden