ment_change

Sommige groepen hebben meer kans om
met agressie geconfronteerd te worden

Risicogroepen:

Vele beroepsgroepen hebben een extra kans om met agressie geconfronteerd te worden. Hieronder volgen een paar schokkende cijfers.

Uit een enquête van de Stichting Hulp voor Hulpverleners d.d. 29 december 2014 onder personeel van de brandweer, ambulance, politie, thuiszorg, reddingsbrigade, Rode Kruis, huisartsen en verpleegkundigen blijkt dat 63% van de hulpverleners met agressie en geweld geconfronteerd worden. Hulpverleners doen veelal geen aangifte uit angst voor represailles van de daders.

In 2011 hebben 28% van de medewerkers in de zorg  te maken gehad met agressie. Vrouwen zijn  vaker slachtoffer van agressie dan mannen. Agressie leidt tot  een verhoogt ziekteverzuim.  Een kwart van alle de werknemers (1,7 miljoen mensen) hebben vorig jaar te maken gehad met agressie. (Bron TNO 2012).

Volgens het “Onderzoek voor Veilige en Publieke Taak 2007, 2009 en 2011” is agressie een veelvoor- komend en ingrijpend probleem. Zo worden jaarlijks 59% van de werknemers slachtoffer van agressie. Werknemers vinden, dat er te weinig tegen agressie wordt gedaan en willen daarom meer scholing. In de conclusie staat, dat agressie trainingen essentieel zijn en gezien de verschillen in werkzaamheden maat-
werk moeten zijn! Werknemers die een agressie training hebben gevolgd, zijn minder vaak slachtoffer van agressie zijn en nazorg is essentieel om ziekteverzuim te voorkomen.

Van de overheidsmedewerkers krijgt 42% wekelijks te maken met verbale agressie,  10 % van de mede-
werkers in de publieke sector krijgt wekelijks te maken met fysiek geweld,  62 % van de werknemers
geeft aan dat agressie vaker voorkomt dan voorheen, 77 % geeft aan dat de vormen van agressie gewelddadiger zijn geworden. (Bron FNV).

In 2008 is ongeveer 25 % van de  werknemers  (1,9 miljoen mensen) tijdens het werk slachtoffer geworden van intimidatie en agressie door klanten. (Bron Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2008). Medewerkers in de zorg, ambtenaren en onderwijspersoneel hebben het meest te maken met agressie. Zij worden hierop direct gevolgd door beveiligers, winkeliers (mede door de winkeldiefstallen en overvallen) en chauffeurs. Daarnaast lopen vrouwen een verhoogt risico. Dit komt mede doordat vrouwen vaker in beroepen werken waar veel klant contacten zijn. Mensen in grote steden lopen een hoger risico om met geweld geconfronteerd te worden dan in plattelandsgemeenten. Buiten de van werktijden 9.00 tot 17.00 uur is de kans op agressie groter. Hoe meer contact met het publiek, hoe groter de kans dat men met agressie geconfronteerd wordt.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer