ment_menspuzzel

Samenwerken en doelen bereiken

Teamcoaching

Veel tijd, energie en geld gaat verloren gaan met eindeloze discussies, oogkleppen, ego- en haantjesgedrag.
De synergie in het team is weg en jij als leidinggevende wordt constant geconfronteerd met: “Ja, maar …
Nee, want … ”. Ontzettend vermoeiend, want je komt niet verder omdat men aldoor in de pijn en verdriet van
het verleden blijft hangen.
Onze teamcoach helpt een team om effectief samen te werken en doelen te realiseren.  Wij maken zaken op
een constructieve manier bespreekbaar.
We confronteren het team met zichzelf door hen te vragen wat hun taak/ missie of doel is in hun bedrijf. De volgende vraag is dan natuurlijk de hoe vraag. Niet hoe gaat de ander dit bereiken maar wat ga jij er zelf
aan doen! Wat is jouw bijdrage aan dit doel!
Daarnaast ontwikkelen we een positieve feedbackcultuur binnen het team, zodat zaken bespreekbaar worden
en oplossingen ontstaan.
We verbeteren de communicatie door aandachtig naar de ander te luisteren zodat de onderliggende reden
van het verzet duidelijk wordt.  Verzet en boosheid zijn namelijk meestal tekenen van onmacht in plaats van
onwil. Als we weten waar de onmacht in zit, kunnen we de oplossing bedenken.
We gaan de talenten van mensen onderzoeken en hen maximaal inzetten.
De leden worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid en eigen belang. Hierdoor ontstaat er een nieuwe manier van denken en samenwerking.
Kortom het werkplezier komt terug en de resultaten worden verbeterd.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer