ment_openhand extra witruimte

Door training kan agressie
vroegtijdig gestopt worden

Stop agressie

Mentaal Sterker is gespecialiseerd in agressie trainingen voor de overheid en de semi-overheid.

Onze trainingen zijn in samenhang met vele partners in de veiligheidsketen tot stand gekomen.

Agressie en geweld kunnen door trainingen gestopt worden. Dit kan door de klant serieus, inlevend en begrip-
vol te benaderen maar ook door duidelijk de “eigen grens” aan te geven. Als we dit namelijk niet doen gaat
de agressie van kwaad tot erger en kan het gemakkelijk uit de hand lopen. Door de signalen vroegtijdig te her-
kennen en hier op in te springen kan agressie in de kiem gesmoord worden.

Wij kunnen u op een veilige manier ondersteunen, door de fases van agressie te ontleden en de mogelijkheden om in te grijpen te bespreken. Ook kunnen we agressieve situaties op een veilige manier naspelen, waarbij we
u de meest geschikte manier laten zien om agressie om te buigen. Hierbij houden we rekening met ieders persoonlijke grenzen. Zo zal de ene persoon zich namelijk eerder bedreigd of angstig voelen dan de ander en
zal de één ook mondiger zijn dan de ander. Omdat u er niet alleen voor hoeft te staan, bespreken we ook de mogelijkheden van backup acties door collega’s.

Een ambtenaar kan het gevoel hebben klem te zitten tussen strakke juridische regels en confrontatie met een agressieve klant. Hierdoor kan zelfs de integriteit van de overheid in gevaar komen. Als deze ambtenaar ook al eerder met agressie is geconfronteerd, kan dit een enorme invloed hebben. Zo kan iemand, door de impact van een (eerder) voorval, verminderd presteren en zelfs (langdurig) ziek worden. Wij bieden daarom ook individuele begeleidingstrajecten aan, zodat dergelijke gevolgen uit kunnen blijven.

Agressie kan, ook voor andere collega’s, erg ingrijpend zijn en zelfs zijn uitwerking op een hele afdeling hebben. Door het incident na te bespreken (zoals dat bij de krijgsmacht en de politie gebeurt tijdens een de-briefing), kunnen deze effecten aanzienlijk minder impact krijgen. Door het incident her te beleven, waarbij iedereen meepraat, zal ieder zijn emoties kwijt kunnen en lost de spanning letterlijk en figuurlijk op. Tevens kan men
op deze manier van elkaar leren, zodat men een volgende agressieve situatie beter kan hanteren.

Agressie hoeft zich niet alleen op het werk te uiten. Agressievelingen kunnen zich namelijk ook in de privésituatie van iemand mengen. Zo halen voorbeelden van burgemeester en wethouders, die in hun privésfeer worden bedreigd, regelmatig de pers. Er worden bijvoorbeeld dreigbrieven naar het huisadres gestuurd, leuzen op het huis geklad en de auto van de partner vernield. Deze vorm van agressie, die een diepe indruk op iemands privé leven maakt is extra bedreigend en kan jaren later nog zijn effect kan hebben.
Mentaal Sterker kan u ook hiermee ondersteunen. Zo is er de mogelijkheid om anoniem aangifte bij de politie te doen, of kan uw werkgever namens u aangifte doen maar zijn er zijn uiteraard ook andere mogelijkheden. Daarbij besteden wij door stressreducerende gesprekken aandacht aan u en uw gezinsleden, zodat er weer een normaal leefbare situatie terugkeert. Uw privacy wordt hierbij natuurlijk gewaarborgd.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer