ment_handplantje

De kracht van elk gesprek .....
is de stilte

The talking stick

Een van de belangrijkste oorzaken van ruzies is dat men vaak niet naar elkaar luistert. Iedereen is druk bezig met het verdedigen van zijn standpunten waardoor men niet meer naar elkaar luistert en het onbegrip voor de ander alleen maar toeneemt. Door harder te praten proberen we de ander te overtuigen en gaat de ruzie van kwaad tot erger. Dit heeft ook te maken met een hardnekkig misverstand, dat communicatie bestaat uit praten om de ander te overtuigen. Het tegendeel is juist waar. Communicatie heeft te maken met luisteren, luisteren en nog eens luisteren. Pas als we goed geluisterd hebben en de ander goed begrijpen, kunnen we ons inleven in de ander, ontstaat er begrip voor de ander en ligt de weg voor een oplossing open. Nadat we geluisterd hebben kunnen we ons eigen standpunt naar voren brengen waarbij de ander weer moet luisteren. Luisteren betekent overigens niet, dat we ons standpunt hoeven los te laten. Luisteren betekent je inleven in het standpunt van de ander. Als er over en weer begrip is voor elkaars standpunten komt vanzelf de harmonie in de vorm van een oplossing. De oude indiaanse stammen in Noord Amerika maakten ook gebruik van het luisteren principe, door middel van de talking stick (pratende stok). De indianen in Noord Amerika hadden een unieke methode om hun problemen en conflicten op te lossen. In plaats van oorlog te voeren en daarbij het risico te lopen, dat talloze waardevolle mensen hun leven verloren maakten ze gebruik van de talking stick. De talking stick is een korte stok met tal van belangrijke symbolen, die het belang van de stok onderschreven maar die er ook voor zorgden dat de spreker eerlijk was en daardoor oprecht en met respect sprak. De talking stick kon gemaakt zijn van berkenhout, iepenhout, cederhout maar ook andere soorten houtsoorten werden gebruikt. Elke houtsoort had zijn eigen specifieke symbolische betekenis wat de stok nog heiliger maakte. Zo was berkenhout het symbool van de waarheid, iepenhout van wijsheid en hout van de esdoorn het teken van zachtaardigheid. Daarbij was de stok versierd met krachtige symbolen. De adelaar veer was een teken van moed en wijsheid om eerlijk en wijs te spreken. Het konijnenbont was een symbool, dat de woorden van de spreker uit het hart moesten komen en dus warm en zacht dienden te zijn. De blauwe steen was een teken dat de Grote Geest de woorden van de spreker meeluisterde.
Bij een (dreigend) conflict gingen de indianen in een cirkel zitten ten teken dat iedereen gelijk was. De eerste spreker hield de talking stick vast en kreeg hierdoor het recht om te spreken, alle andere aanwezigen moesten oprecht luisteren. Hierbij was het de bedoeling, dat de spreker vooral vanuit zijn gevoel sprak, tevens kon hij net zoveel praattijd krijgen als hij nodig had om zijn standpunt duidelijk te maken. Als hij volledig was uitgesproken werd de stok in het midden van de cirkel gelegd en kon een andere spreker de stok pakken. Deze nieuwe spreker moest voor hij zijn standpunt kon uitten eerst het verhaal van de vorige spreker navertellen. Op deze manier werd het luister principe en daarbij het begrip voor de ander zijn standpunt vorm gegeven. Als de eerste spreker hierbij het gevoel had, dat er goed naar hem was geluisterd mocht de andere spreker zijn verhaal doen.

Het grote voordeel van deze manier van praten is dat het gesprek op gevoelsniveau wordt gevoerd en er veel begrip ontstaat voor de ander. In plaats van elkaar verwijten te maken ontstaat er begrip en worden onderlinge relaties verstevigd.

De management goeroe Steven Covey heeft de talking stick overigens nieuw leven ingeblazen met zijn boeken en lezingen, zodat het principe van de talking stick overal op de wereld geherintroduceerd is. Ook bij management conflicten wordt ditzelfde principe gebruikt.

Mocht je dus in een (dreigend) conflict komen, hetzij thuis of op je werk probeer dan eerst te luisteren en dan pas te praten.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden