ment_handplantje

Elke stap begint bij jezelf.

Verbeter de wereld en begin bij de ander

U heeft natuurlijk direct door, dat bovenstaand gezegde onjuist is. Het moet uiteraard “Verbeter de wereld en begin bij jezelf” zijn. Dit is een waarheid als een koe en algemeen bekend. De oorsprong van het gezegde en de wijsgeer hierachter zijn niet meer te achterhalen maar de bedoeling spreekt voor zich. In de dagelijkse omgang van mensen lijkt het er echter vaak op, dat de titel van dit verhaal vaker van toepassing is dan de wijsheid van het gezegde.

Als we een betere wereld willen creëren dan kunnen we proberen de ander te veranderen. Dit is een tamelijk lastig proces. Mensen willen namelijk wel veranderen maar niet veranderd worden. Als mensen tegen hun wil moeten veranderen gaan ze in verzet.
Bij meningsverschillen zie ik dit vaak terugkomen. We gaan anderen overtuigen van ons standpunt. Dit gebeurt op allerlei manieren waarbij sommigen oneindige ladingen argumenten gebruiken. Als dit niet werkt proberen we het door stemverheffing, alsof de ander doof is. Als dit uiteindelijk ook niet werkt dan is er maar één eindconclusie en dat is, “de ander is stom”. Hierbij is het probleem natuurlijk niet opgelost maar op de één of andere manier wel weer verklaard en daarmee logisch, acceptabel en dus toch opgelost. Het ligt hierbij niet aan onszelf omdat wij goede argumenten hadden maar aan de ander, wat weer een geruststellend gevoel geeft.

Een groot denker heeft daarom bedacht, dat bovenstaande niet helpt en daarom het wijze gezegde “Verbeter de wereld en begin bij jezelf” bedacht. Iedereen is het hier mee eens. Het idee hierachter is, dat als we ons verbeteren de rest zal volgen. Met behulp van één kaars kunnen we immers vele andere kaarsen aansteken. Nu blijkt dit ook erg lastig te zijn en wel vanuit twee standpunten. Ten eerste is de mens een gewoontedier en kunnen wij onszelf moeilijk veranderen. Denk hierbij maar eens aan de aanpassing van onze eetgewoonten om af te vallen. Ten tweede is het een aanname, dat anderen ons goede gedrag automatisch zullen volgen. Ook zij zijn namelijk gewoontedieren en zullen hun vaste gewoonten niet zomaar opgeven.

Toen ik laatst weer bij zo’n eindeloze “overtuig de ander sessie was” waarbij het er op leek, dat stemverheffing en het brute gezag (de baas) de discussie zou winnen, vroeg ik me hardop af waarom we elkaar niet in onze waarde konden laten. We zouden elkaars meningen moeten respecteren! Immers,  het niet respecteren van een ander zijn mening wil niet zeggen, dat de ander niet deugd. Men keek mij aan alsof men water zag branden. Wat een idioot theoretisch en dus onpraktisch idee. Dat kan toch niet. Wij zijn het met elkaar eens! Mij als idioot beschouwend gingen de kemphanen door met hun “gesprek”. Hier waren ze het in ieder geval wel over eens en dit scheen vreemd genoeg commitment te geven over de eerdere discussie.

Kennelijk moet er binnen een groep mensen overeenstemming bestaan, omdat het anders geen groep kan zijn. Iemand met een ander idee past niet en is dus een buitenbeentje.

Zullen er daarom zoveel verschillende groepen in de wereld zijn en zoveel onmin (blijven) bestaan?

Oh ja, verbeter de wereld en begin bij jezelf, is net zo waar als: “Weten en niet doen is niet weten”!

Dus toch maar weer proberen, wie weet helpt het toch.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden