ment_menspuzzel

Een transparante werkwijze
is essentieel.

Werkwijze coachen:

Voor wie een individueel coachtraject starten, beginnen we met een oriënterend gesprek. In dit gesprek bespreken we
de doelstelling(en) en eventuele voorwaarden. Tijdens dit gesprek moeten we ook bekijken of we de “klik”
met elkaar hebben om ook over eventuele pijnlijke onderwerpen te praten. We moeten ons dus plezierig bij elkaar voelen. Daarbij maken we een inschatting van het aantal gesprekken dat we denken nodig te hebben. Vervolgens formuleert Mentaal Sterker de doelstelling(en) en maakt een offerte. Als de gecoachte en de werkgever akkoord zijn, kan het daadwerkelijke coachtraject beginnen

Al onze coach gesprekken zijn vertrouwelijk.

Na afloop maakt Mentaal Sterker een eindverslag en vermeldt of de doelstelling(en) is / zijn gehaald. Indien tijdens de gesprekken nieuwe leerdoelen aan de orde zijn gekomen, wordt ook hier vermelding van gemaakt.

Het eindverslag wordt altijd met de gecoachte besproken en kan de gecoachte aan de werkgever geven.

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer