yes you can

Ziekteverzuim door agressie kunt u voorkomen

Ziekteverzuim door agressie

CBS (2012):
Een derde van de werknemers is slachtoffer van agressie op het werk. Werknemers die slachtoffer waren van agressie, hebben vaker een slechte gezondheid en zijn ontevreden over het werk. Externe agressie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers kwam het meest voor.

TNO, ministerie SZW en sociale partners (2012, 2014):
Naar aanleiding van een grootschalig onderzoek van het TNO over 2011 en in samenspraak met het ministerie van SZW en sociale partners zegt Paulien Bongers, directeur Arbeid bij TNO, dat werknemers die agressie meemaken verminderd inzetbaar zijn en de kans lopen op voortijdige uitval uit het arbeidsproces. Agressie op het werk blijft door het grote aantal blootgestelde werknemers en door de aanzienlijke impact, een belangrijk  aandachtspunt.
Blootstelling aan agressie op het werk leidt zelfs na twee jaar, tot gezondheidsschade, zoals burn out, hoger ziekteverzuim, een grotere intentie om van baan te veranderen en verminderde werktevredenheid.

Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2008):
Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (2008) blijkt, dat werknemers die regelmatig met agressie worden geconfronteerd jaarlijks één of meerdere dagen verzuimen als gevolg van agressie. Sommige werknemers lopen zelfs een Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) op en zijn voor hun leven lang getekend en daardoor (frequent) ziek. Maar ook de prestaties op het werk lijden onder agressie en intimidatie. Zo blijkt dat één op de tien werknemers het afgelopen jaar minder functioneerde door psychosociale belasting (pesten, agressie, geweld en intimidatie). Daarnaast blijken werknemers, die geconfronteerd worden met agressie op het werk vaker op zoek te zijn naar een andere baan.

Buiten het feit dat agressie traumatisch kan zijn kost agressie dus heel veel geld!

 

disclaimer & privacystatement • © 2012 • created by studiomedes.nl • alle rechten voorbehouden

 
 
 

Agressie trainingen speciaal voor:
Deurwaarders
Brandweer